มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ม.ราชภัฏนครฯ พร้อมร่วมงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาด ประจำปี 2559
ม.ราชภัฏนครฯ พร้อมร่วมงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาด ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 4 ตุลาคม 2559 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ทุ่งท่าลาด

 

การจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาด  จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2559 ซึ่งกำหนดระหว่างวันที่ 25 กันยายน - 4 ตุลาคม 2559  รวม 10 วัน 10 คืน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ทุ่งท่าลาด สนามหน้าศาลากลางจังหวัด และวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

รศ.วิมล  ดำศรี  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  กล่าวว่า ประเพณีบุญสารทเดือนสิบของจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นนับว่าเป็นประเพณีสำคัญและเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ที่ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ร่วมสืบสานมานาน โดยงานบุญเดือนสิบเป็นงานที่จัดขึ้นปลายเดือนสิบทางจันทรคติ  โดยได้จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี  พ.ศ. 2466  ณ  สนามหน้าเมือง  ในปัจจุบันได้ย้ายไปจัดงานที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ทุ่งท่าลาด  สืบเนื่องมาจากจากความเจริญและการขยายตัวของเมือง  ซึ่งในการจัดประเพณีบุญสารทเดือนสิบนี้ได้จัดขึ้นมาเป็นปีที่  93  แล้ว   ซึ่งในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  มีความยิ่งใหญ่เหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา คือ เริ่มจากพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชานุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช

 

อาจารย์วาที ทรัพย์สิน หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กล่าวว่า           ส่วนกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชรับผิดชอบในการจัดเวทีการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยกิจกรรมประกอบด้วย นครศรีธรรมราช ได้รับผิดชอบในส่วนของการจัดประกวดแข่งขันกลอนสด โนรา  เพลงบอก  และหนังตะลุงเยาวชน  เหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา ในปีนี้จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการแข่งขันกลอนสดนักเรียน  โดยจัดการแข่งขันเป็น 4 ระดับ คือ  ระดับประถมศึกษา  แข่งขันกาพย์ยานี  11 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  แข่งขันกลอนแปด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  แข่งขันกลอนแปด  และระดับอุดมศึกษา  แข่งขันกลอนแปด   

 

ซึ่งในการพัฒนารูปแบบของการแข่งขันกลอดสดนักเรียนนั้นเพื่อยกระดับพัฒนามาตรฐานขอรางวัลกลอนงานเดือนสิบให้เป็นที่ยอมรับยิ่งขึ้น  รวมทั้งให้นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขันได้แสดงความสามารถ มีโอกาสแก้ตัว และได้สร้างสมประสบการณ์ในการแข่งขันมากขึ้น  โดยได้กำหนดการแข่งขันเป็นสองลักษณะ คือ

 

  1. การแข่งขันรอบคัดเลือก จัดให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันพบกันหมดทุกทีมในวันที่ 17 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
  2. การแข่งขันรอบที่สอง และรอบชิงชนะเลิศ แข่งขันระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 5 ตุลาคม 2559 ณ เวทีกองประกวดแข่งขันกลอนสด  โนรา เพลงบอก  และหนังตะลุงเยาวชน ในบริเวณงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ  สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ’84 (ทุ่งท่าลาด)

ด้านอธิการบดี  ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยได้จัดให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการเข้าร่วมในขบวนแห่หมฺรับ ซึ่งจะจัดในวันที่ 30  กันยายน  2559  จากสนามหน้าเมืองไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ได้เดินทางไปท่องเที่ยว ร่วมทำบุญและกราบไหว้พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ในช่วงงานประเพณีเทศกาลบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช และขอเชิญชวนลูกหลานชาวนครศรีธรรมราชที่ไปทำงานอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ได้กลับไปเยี่ยมบ้านเกิด ร่วมทำบุญกับครอบครัว ญาติพี่น้องและพรรคพวกเพื่อนฝูงเพื่ออุทิศให้กับบรรพชนและผู้ล่วงลับที่รอรับส่วนบุญกุศลจากลูกหลาน เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตา และความรักความสามัคคี 

 


คำสำคัญ

กิจกรรม


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th