มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
วันนี้ (19 ม.ค. 61) เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมคุณโลกยะ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดย ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง รักษาราชการแทนอธิการบดี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยมีวาระที่สำคัญ อาทิ แจ้งสรุปจำนวนนักศึกษาโครงการความร่วมมือ ศูนย์นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2/2560 แจ้งวันเปิดภาคเรียน และปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560 เรื่องเสนอพิจารณาคำอธิบายรายวิชา มคอ. 3 และ มคอ. 4 ภาคเรียนที่ 2/2560


คำสำคัญ

ประชุมคณะอนุกรรมการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยสวนดุสิต


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th