มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

พิธีมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการและงานเลี้ยงประจำปี 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดพิธีมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการและงานเลี้ยงประจำปี 2559 แด่คณาจารย์  ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญา  3 ท่าน คือ ผศ.เฉลียว  จูพันทะ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์  คุณสุรชัย วังบุญคง  ผู้อำนวยการกองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  และคุณสุกัญญา  ปาลศรี  เจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการ  ในวันพุธที่ 28 กันยายน 2559  ตั้งแต่ 14.30 น.               ณ หอประชุมอาคารภักดีดำรงฤทธิ์ จึงขอเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการและงานเลี้ยง  โดยขอความร่วมมือแต่งกายอนุรักษ์ผ้าไทยอย่างพร้อมเพียงกัน                          


รายการไฟล์แนบ

ชื่อ ขนาดไฟล์
กำหนดงานเกษียณ2559.docx16.96 kB ดาวน์โหลด

คำสำคัญ

กิจกรรม


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th