มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รับรางวัล Thailand IPv6 Ready Award
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Thailand IPv6 Ready Awardจาก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ในงาน IPv6 ประจำปี 2559 โดยมีผศ.ดร.สมพร  เรืองอ่อน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัย รับมอบรางวัล ในวันที่ 23 กันยายน 2559 ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

 

รางวัลประกาศเกียรติคุณ Thailand IPv6 Ready Award ในงาน IPv6 ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับรางวัล ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในการให้บริการรองรับ IPv6 ซึ่ง IPv6 เป็นเทคโนโลยีเบื้องหลังที่สนับสนุน เทคโนโลยีและบริการใหม่ๆ ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแล้ว และกำลังจะเกิดขึ้นภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 / CMU Digital University 4.0
คำสำคัญ

รางวัล


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th