มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์รับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สนง. กปร.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ขอแสดงความยินดีกับทีม sct  เพื่อน้อง ซึ่งมีสมาชิก 4 คน  ประกอบด้วย นางสาวศิวดาติ์ ดำนาคแก้ว  นางสาววรรณิสา แก้วล้วนสม นางสาวพรรัตน์ คงช่วย และนายกิติชัย ประชากิจ  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้รับรางวัลชนะเลิศ "โครงการผักสวนครัวรักษาโรค" ในการแข่งขันโครงการเยาวชนอาสาสืบสานพระราชดำริ ในโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ

 

ทีม sct  คิดเป็น ทำเป็น   ซึ่งมีสมาชิก 4 คน  ประกอบด้วย นางสาวศิวดาติ์  ดำนาคแก้ว นางสาวเกศแก้ว ปรีชา นายธนันธร เพชรเชนทร์  และนายชัชวาล ทองส่งโสม   นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ในการเข้าร่วมการแข่งขัน  โครงการสานต่อพระราชดำริอย่างยั่งยืนจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สนง. กปร.)   เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา

 


คำสำคัญ

รางวัลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th