มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ม.ราชภัฏนครฯดีเดย์ เปิดบริการสระว่ายน้ำ 3 ตุลาคมนี้
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กำหนดเปิดบริการสระว่ายน้ำตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 โดยเปิดบริการ 2 ช่วงเวลา ช่วงที่ 1 เวลา 08.30-10.30 น. ช่วงที่ 2 เวลา 15.00-20.00 น.  และในช่วงเปิดสระว่ายน้ำใหม่ มหาวิทยาลัยได้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษให้บริการฟรีระหว่างวันที่ 3-7 ตุลาคม 2559 หลังจากนั้นจะคิดค่าบริการตามอัตราตามกำหนด โดยรับสมัครสมาชิกตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559เป็นต้นไป  ณ เคาน์เตอร์บริเวณสระว่ายน้ำ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   โดยมีอัตราค่าบริการดังนี้

นักศึกษาระดับปริญญาตรี  ทั้งภาคปกติ  และภาค กศ.บป. และ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ค่าสมาชิกรายปี  300 บาท  ค่าลงสระต่อครั้ง 20 บาท    กรณีเป็นรายวิชาเรียนว่ายน้ำจะไม่เสียค่าใช้จ่ายสมาชิกรายปีและค่าบริการรายครั้ง

 

                คณาจารย์  บุคลากร  เจ้าหน้าที่ (อัตราจ้างรายเดือน และรายวัน) และศิษย์เก่า(ศิษย์เก่าซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย) ค่าสมาชิกรายปี  500 บาท  ค่าลงสระต่อครั้ง 30 บาท  

                ครอบครัวคณาจารย์  บุคลากร  เจ้าหน้าที่ (เด็ก/ผู้ใหญ่) ค่าสมาชิกรายปีเด็ก  300 บาท  ผู้ใหญ่ 500 บาท  ค่าลงสระต่อครั้ง เด็ก 20 บาท  ผู้ใหญ่ 30 บาท (หากไม่เป็นสมาชิก เด็กจ่ายค่าลงสระ 30  บาท ผู้ใหญ่จ่ายค่าลงสระ 40 บาทต่อครั้ง)  กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง  ผู้อายุเกิน 15 ปี ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ 

                บุคคลทั่วไป ค่าสมาชิกรายปีเด็ก  700 บาท  ผู้ใหญ่ 1,000 บาท  ค่าลงสระต่อครั้ง เด็ก 20 บาท  ผู้ใหญ่ 30 บาท (หากไม่เป็นสมาชิก เด็กจ่ายค่าลงสระ 30  บาท ผู้ใหญ่จ่ายค่าลงสระ 40 บาท)  กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง  ผู้อายุเกิน  15 ปี  ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ 

                หน่วยงานราชการหรือเอกชน รัฐวิสาหกิจ ค่าสมาชิกรายปีเด็กและผู้ใหญ่ 15,000 บาท    ค่าลงสระ เด็ก 30 บาท ผู้ใหญ่ 40 บาท  ต้องไม่เกิน 25คน/หน่วยงาน  กรณีการจัดการแข่งขันว่ายน้ำ มีค่าบริการจำนวน 15,000 บาท/วัน

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครสมาชิกใช้บริการสระว่ายน้ำ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559เป็นต้นไป  ณ เคาน์เตอร์บริเวณสระว่ายน้ำ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  

                เอกสารประกอบการสมัครประกอบด้วยใบรับรองแพทย์  ที่ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการว่ายน้ำ  จำนวน 1 ฉบับ  และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือหลักฐานเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ หรือกรณีเด็กเล็กให้ใช้สำเนาสูติบัตร  แล้วแต่กรณี  จำนวน 1 ชุด


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th