มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ครุศาสตร์ ม.ราชภัฏนครฯ จัดโครงการกวีปากกาทอง หวังสืบสานการประพันธ์ให้คงอยู่สืบไป
 

 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   ร่วมกับ ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จัดโครงการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ "กวีปากกาทอง ครั้งที่ 2/2559 "  ระหว่างวันที่ 4 – 5  ตุลาคม 2559  ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม  

 

 

รศ.วิมล ดำศรี อธิการบดี กล่าวว่า  การจัดโครงการนี้เป็นการจัดขึ้นเพื่อจูงใจและส่งเสริมให้เยาวชนไทยที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะ และสืบสานการประพันธ์บทร้อยกรองให้ดำรงคงอยู่สืบไป   ซึ่งในการจัดกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ (ศิลปินแห่งชาติ) อาจารย์สถาพร ศรีสัจจา (ศิลปินแห่งชาติ)   และรศ.ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง ให้เกียรติบรรยายความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ตรง โดยมีคณาจารย์และนักศึกษา ร่วมรับฟังการบรรยายจำนวนมาก  

 

 

โครงการกวีปากกาทองนี้ เป็นโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความสามารถทางด้านวรรณศิลป์ กระตุ้นให้นักศึกษามีความสนใจที่จะอ่านและเขียนงานประพันธ์ประเภทร้อยกรองมากยิ่งขึ้น     

 


คำสำคัญ

กิจกรรม


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th