มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ประกาศเลื่อนการจัดสอบ TOEIC จากเดิมในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นวันที่ 19 พฤษภาคม 2561
ประกาศเลื่อนการจัดสอบ TOEIC จากเดิมในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เนื่องจากจำนวนผู้สมัครสอบประเภทนักศึกษามีไม่ถึง 50 คน ซึ่งไม่ครบตามเกณฑ์ที่ศูนย์สอบ TOEIC กำหนดไว้ จึงไม่สามารถดำเนินการจัดสอบได้ ทางศูนย์ภาษาจึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้

 

ผู้สมัครที่ต้องการขอรับเงินคืน สามารถติดต่อรับได้ที่ศูนย์ภาษา ชั้น 1 อาคาร

19 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยนำบัตรประชาชนของผู้สมัครสอบมาแสดง กรณีที่มีการมอบฉันทะต้องมีหนังสือยินยอมการมอบฉันทะและแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครสอบพร้อมรับรองสำเนามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ภาษาด้วย ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2561


คำสำคัญ

toeic


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th