มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

เปิดหลักสูตรอบรมเทคนิคการใช้ Windows10 และ Microsoft Office2013 สำหรับบุคคลภายใน
ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการใช้ Windows10 และMicrosoft Office2016 เพื่อนำมาใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและถ่ายทอดให้กับบุคลากรและนักศึกษา อีกทั้งเพื่อให้นำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพการทำงานในองค์กร ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยอบรมในวันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2559

 

สามารถนำส่งเอกสารใบสมัคร พร้อมสำเนาหนังสืออนุญาตจากหน่วยงานของท่าน ณ สำนักผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 075-809833 ภายใน 9833 โทรสาร 075-377444 หรืออีเมลล์ nipaporn_rua@nstru.ac.th โดยดาวน์โหลด ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://race.nstru.ac.th หรือเว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://www.nstru.ac.th ภายในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559


คำสำคัญ

WindowsOffice


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th