มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำห้องสมุดดิจิทัล : การพัฒนาคลังสารสนเทศท้องถิ่นดิจิทัล"
ด้วยหอสมุดกลางได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำห้องสมุดดิจิทัล : การพัฒนาคลังสารสนเทศท้องถิ่นดิจิทัล
จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการดังกล่าวในวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมโยธี ชั้น 4 อาคาร 19


คำสำคัญ

ห้องสมุดดิจิทัล


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th