มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

เปลี่ยนแปลงสัปดาห์การเรียนการสอนนอกชั้นเรียนสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 1/2562
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศเรื่องกำหนดการเรียนการสอน(ปฏิทินวิชาการ) ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ณ. วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 ไปแล้วนั้น

เนื่องด้วย วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มหาวิทยาลัยจึงประกาศให้สัปดาห์การเรียนการสอนที่ 11 คือวันที่ 12-13 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นสัปดาห์การเรียนการสอนนอกชั้นเรียน และกำหนดให้สัปดาห์การเรียนการสอนที่ 13 คือวันที่ 26-27 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นสัปดาห์การเรียนการสอนปกติของนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) แทน


ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์
1570697556_021322400.pdf ดาวน์โหลด


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th