มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

กำหนดการเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ) ภาคการศึกษาที่ 2/2562
เพื่อให้การดำเนินการเรียนการสอน/สอบ ของนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จึงได้กำหนดกิจกรรมการเรียนการสอน/สอบ (ปฏิทินวิชาการ) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ตามประกาศแนบท้ายนี้


ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์
1574905020_053023500.pdf ดาวน์โหลด


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th