มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 13 ธันวาคม 2562 และ 8 มกราคม 2563
นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาลงวันที่สำเร็จการศึกษา ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 13 ธันวาคม 2562 และ 8 มกราคม 2563 และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 21 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา และกำหนดมารับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา(Transcript) ได้ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป ให้นักศึกษาที่มาติดต่อ แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษา เท่านั้น

ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาได้ที่ : http://regis.nstru.ac.th/check_suc_stud/check_suc_stud.php


ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์
1579832094_019927600.pdf ดาวน์โหลด


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th