มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 3/2562(ภาคพิเศษ กศ.บป.) และภาคการศึกษาที่ 1/2563 และปฏิทินวิชาการ 1/2563
เพื่อให้การดำเนินการเรียนการสอน/สอบ ของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอน/สอบ ตามประกาศแนบท้ายนี้

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 3/2562(ภาคพิเศษ กศ.บป.) และภาคการศึกษาที่ 1/2563 และปฏิทินวิชาการภาคการศึกษาที่ 1/2563


ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์
1583292403_054702000.pdf ดาวน์โหลด


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th