มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 2/2562
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกำหนดสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 ในวันที่ 23-26 มีนาคม 2563 เวลา 08.00-16.00 น.

เพื่อให้การสอบปลายภาค เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งกรรมการกำกับการสอบและจัดการสอบ ดังเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้...


ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์
1584350093_035438500.pdf ดาวน์โหลด


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th