มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

แจ้งข่าวสาร


นโยบายการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ในเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (www.nstru.ac.th)

การเข้าใช้งานระบบ

ผู้ที่ต้องการส่งข้อมูลข่าว ให้ คลิกตามลิงค์ที่แนบมาด้วยนี้เพื่อใช้งานระบบ
ระบบการรับข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย (NSTRU PR NEWS)
หรือเข้าไปที่หน้าแรกของเว็บมหาวิทยาลัย เลือกเมนู ข่าว / ประกาศ > เลือกเมนู ส่งข่าวสาร /ประชาสัมพันธ์ 


เงื่อนไขการประชาสัมพันธ์ข่าวในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

 1. 1. ผู้ที่สามารถส่งข้อมูลข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์มหาวิทยาลัยได้นั้น ต้องเป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเท่านั้น โดยการเข้าใช้งานระบบจะใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เดียวกับระบบอีเมลมหาวิทยาลัย หากมีปัญหาในการลอคอินเข้าใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่งานพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 19 โทรศัพท์ 075-80-9888 ต่อ 4208
 2. 2. ข่าวประชาสัมพันธ์ จะต้องส่งข้อมูลผ่านระบบการรับข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย (NSTRU PR NEWS) โดยให้กรอกข้อมูล เนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์ให้ครบถ้วน
 3. 3. กรณีมีเอกสาร รูปภาพ หรือไฟล์ข้อมูลอื่น ๆ ใช้ประกอบในข่าว ให้แนบข้อมูลดังกล่าวด้วย ชนิดไฟล์ข้อมูลที่ใช้ประกอบข่าว มีรายละเอียดดังนี้

    3.1 รูปหัวข้อข่าว หรือ รูปสไลด์ประชาสัมพันธ์

    - รูปหัวข้อข่าว นามสกุลไฟล์ jpg หรือ png ไฟล์ภาพมีขนาดไม่เกิน 10 MB

    - รูปสไลด์ประชาสัมพันธ์(แบนเนอร์) มีขนาด 1200 X 440 พิกเซล นามสกุลไฟล์ jpg หรือ png ไฟล์ภาพมีขนาดไม่เกิน 10 MB

    3.2 ไฟล์รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม กรณีเนื้อหาข่าวมีจำนวนมาก ให้แนบไฟล์เพิ่มเติม โดยประเภทไฟล์ เป็นประเภท ไฟล์เอกสาร รูปภาพ หรือไฟล์ pdf แนบไฟล์ได้สูงสุดจำนวน 5 ไฟล์ โดยแต่ละไฟล์มีขนาดไฟล์สูงสุดได้ไม่เกิน 10 MB

    3.3 ไฟล์รูปภาพกิจกรรม กรณีข่าวประเภทประมวลภาพกิจกรรม สามารถแนบไฟล์รูปภาพเพิ่มได้ กรณีเป็นไฟล์รูปภาพ สามารถแนบได้ จำนวน 5 ไฟล์ แต่ถ้ามีรูปภาพจำนวนมากกว่านั้นให้บีบอัดรูปภาพ มีจำนวน ไม่เกิน 40 รูป ในรูปแบบ zip ไฟล์ ขนาดไฟล์ทั้งหมด ไม่เกิน 10 MB

    3.4 เอกสารแนบอื่น ๆ (ถ้ามี) เอกสารแนบอื่น ๆ เช่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการ โบว์ชัวร์กิจกรรม ใบอนุโมทนาบุญ เป็นต้น สามารถแนบไฟล์เพิ่มเติมได้ จำนวนสูงสุด 5 ไฟล์ ขนาดแต่ละไฟล์มีขนาดไม่เกิน 10 MB

 1. 4. กรณีที่รายละเอียดของข่าวหรือเอกสารแนบไม่ครบถ้วน ผู้ดูแลเว็บไซต์จะประสานเพื่อขอข้อมูลตามเบอร์โทรภายใน หรือ เบอร์มือถือ ที่ได้กรอกในระบบ เพื่อขอข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการประชาสัมพันธ์
 2. 5. เนื้อหาข่าวที่ประชาสัมพันธ์ ต้องเป็นข่าวที่ต้องการประชาสัมพันธ์ในระดับมหาวิทยาลัย

ขั้นตอนการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์ข่าวในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

ขั้นตอนที่ 1 การส่งข้อมูลผ่านระบบการรับข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย (NSTRU PR NEWS)

 • หน่วยงานภายในจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มระบบการรับข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย (NSTRU PR NEWS) ตาม URL : https://goo.gl/gJGNLh โดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขการประชาสัมพันธ์ข่าวในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

ขั้นตอนที่ 2 รับทราบข้อมูล

 • ระบบจะส่งข้อมูลจะแจ้งข้อความข่าวไปยังอีเมลของผู้ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
 • โดยให้ส่งข้อมูลก่อนที่จะประชาสัมพันธ์ ล่วงหน้า 1-2 วัน กรณีที่เร่งด่วนสามารถติดต่อได้ที่ นางณัชฌา นนทโชติ โทรศัพท์ 075-80-9814 และ นางวนิดา กิจบรรณ โทรศัพท์ 075-80-9888 ต่อ 4208

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบข้อมูล

 • เมื่อมีผู้ส่งข้อมูลผ่านระบบการรับข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย (NSTRU PR NEWS) จะมีอีเมลส่งถึง ผู้ที่ส่งข้อมูล หากตรวจสอบพบข้อมูลผิดพลาด ผู้ส่งข้อมูลสามารถแก้ไขข้อมูลได้ และ ข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งไปทางอีเมลให้ผู้ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
 • กรณีที่รายละเอียดข่าวหรือเอกสารแนบต่าง ๆ ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอผู้ดูแลเว็บไซต์จะดำเนินการประสานเพื่อขอข้อมูลให้ครบถ้วนก่อน จึงจะดำเนินการลงข่าวนั้น ๆ

ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าว

 • ผู้ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัย จะดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวภายใน 1-2 วันหลังจากได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน

หมายเหตุ กรณีประเภทข่าวเป็นสไลด์ประชาสัมพันธ์ จะต้องใส่วันที่สิ้นสุด เมื่อถึงกำหนดสิ้นสุดการจัดกิจกรรม แบนเนอร์จะหยุดแสดงโดยอัตโนมัติ

https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th