มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

สาขาวิชา รปศ. จัดสัมมนาหลังฝึกงาน ภายใต้แนวคิด “เน้นคุณภาพบัณฑิต จิตสาธารณะ มีภาวะผู้นำ สัมพันธ์ท้องถิ่น”
          วันนี้ (24 พ.ค. 61) เวลา 0830 น. ณ ห้องประชุมพรหมโยธี อาคาร 19 ชั้น 4 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ ของนักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.บป. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ภายใต้แนวคิด “เน้นคุณภาพบัณฑิต จิตสาธารณะ มีภาวะผู้นำ สัมพันธ์ท้องถิ่น”


คำสำคัญ

รปศ.เน้นคุณภาพบัณฑิตจิตสาธารณะมีภาวะผู้นำสัมมนาหลังฝึกงาน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th