มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ภาษาอังกฤษธุรกิจ จัดอบรมพัฒนาทักษะการฟังเพื่อเตรียมสอบ TOEIC
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.นครศรีธรรมราช จัดอบรมพัฒนาทักษะการฟังเพื่อเตรียมสอบ TOEIC ในวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2561 โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี อาจารย์รภัสศักย์ เหตุทอง โดยมีผู้สนใจเข้าอบรมประมาณ 70 คน โดยเฉพาะนักศึกษาจากโครงการครูคืนถิ่น ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษ


คำสำคัญ

คณะครุศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครูคืนถิ่นtoeic


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th