มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มูลนิธิ KOICA มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษา มรภ.นศ.
          วันนี้ (7 มิ.ย. 61)  เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 1 อาคาร 19 มูลนิธิ KOICA โดย Mr.Chung Joonguk  ได้ให้เกียรติมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่ลงเรียนในรายวิชาเลือกเสรี ในรายวิชาภาษาเกาหลีสำหรับชีวิตประจำวัน และภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร โดยเป็นทุนการศึกษาจากอาจารย์อาสาสมัครชาวเกาหลี จากมูลนิธิ KOICA โดยอาจารย์ผู้สอนจะมอบให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนที่สุด 3 คนแรก ได้แก่ นส.ธมนวรรณ พวงจิตร นส.อุบลรัตน์ สุขศรี และ นส.นิรมล ยศมาก


คำสำคัญ

มูลนิธิkoicaทุนการศึกษามรภ.นศ.


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th