มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

คณะเทคโนฯ มรภ.นศ.ห่วงใยเยาวชน จัดโครงการลดความเลี่ยงการใช้รถใช้ถนน เนื่องในวันราชภัฏและวันแห่งความรัก




 

สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “เยาวชนนครฯ ใส่ใจ ขับขี่ปลอดภัย” ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรม รศ.วิมล ดำศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ในปัจจุบันอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์เพิ่มสูงขึ้นทุกวัน ซึ่งนักเรียน และนักศึกษาเป็นกลุ่มเสี่ยงลำดับต้น ๆ เนื่องจากกลุ่มนักเรียน นักศึกษานิยมขับขี่โดยไม่สวมเครื่องป้องกัน และอยู่ในวัยคึกคะนองจึงมีพฤติกรรมการขับขี่ที่เสี่ยงอันตราย จากข้อมูลดังกล่าวจึงทำให้สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีโยธา ได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อลดการสูญเสียและป้องกันการเกิดเหตุ โดยให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่มนักเรียน นักศึกษา มองเห็นและมีความตระหนักถึงการสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน และเพิ่มการให้ความสำคัญกับการขับขี่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น กิจกรรมในโครงการครั้งนี้นอกจากมีการบรรยาย การอภิปราย การนำเสนอผลงานประเภทนำเสนอบทความในเชิงปฏิบัติ และ โปสเตอร์ การประกวดบทความผลงานเชิงปฏิบัติและแนวทางแก้ไขอุบัติเหตุจราจร นักเรียน นักศึกษา ในโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงาน เข้าร่วมการประกวดในห้วข้อ“มาตรการและการรณรงค์เยาวชนใช้รถ ใช้ถนน อย่างปลอดภัย” ได้ที่ e-mail: nakhon.roadsafety@gmail.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 081-2711303 อาจารย์ปิติ จันทรุไทย และ083-1948437 อาจารย์นพวรรณ แท่นเล็ก ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560


คำสำคัญ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเยาวชนนครฯ ใส่ใจ ขับขี่ปลอดภัย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th