มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

คณะเทคโนฯ รับการตรวจประกันระดับคณะ ปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รับการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ปราณี เพชรแก้ว เป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิดา มีสุข รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ชิตตระการ อาจารย์วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์ เป็นกรรมการ และมีรองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง เป็นกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ห้อง 1811)

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


คำสำคัญ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th