มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

คณะเทคโนฯ ฝึกอบรมหลักสูตรการเชื่อมเหล็กกล้าด้วย MAG
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมบริการวิชาการ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเชื่อมเหล็กกล้าด้วย MAG ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2561 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับเกียรติจากอาจารย์เกษม เพชรถาวร เป็นวิทยาการ โดยมี ดร.อภิศันย์ ศิริพันธ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


คำสำคัญ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสร้างอาชีพสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th