มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง "เทคโนโลยีระบบเครื่องล่าง และส่งกำลังรถยนต์ ISUZU"
วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-12.00 น.  ผศ.ดร.วีระยุทธ สุดสมบูรณ์ จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง "เทคโนโลยีระบบเครื่องล่าง และส่งกำลังรถยนต์ ISUZU"  ให้กับนักศึกษาระดับป.ตรี ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในรายวิชา 6032508 งานเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2/2561 วิทยากรโดย คุณสุรเชษฐ์ ทองประพันธ์ วิศวกรฝึกอบรม พร้อมทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ ของบริษัท อีซูซุนครมอเตอร์เซลล์ (1991) จำกัด สาขาอ้อมค่าย จ.นครศรีธรรมราช  ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1811 อาคาร 18 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดย ดร.อภิศันย์ ศิริพันธ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด


คำสำคัญ

isuzuคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th