มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ ม.ราชภัฏนครฯ ซึ่งผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 51
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 51 จัดโดยสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 ได้แก่ 1. นางสาวจารุวรรณ อ่อนจันทร์ (น.บ. รุ่น 10) 
2. นายอิสริช โต๊ะยีหล๊ะ (น.บ. รุ่น 9)
3. นายอำพล บัวพรหม (น.บ. รุ่น 9 )
4. นายธีระพงศ์ จันทวงศ์ (น.บ. รุ่น 10 )และ
5. นางสาวชลธิชา ดวงเอก (น.บ. รุ่น 10)
หลังจากนี้จะมีการสอบปากเปล่าในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัย ขอให้บัณฑิตทุกคนผ่านการทดสอบในครั้งนี้ เพื่อเป็นเกียรติประวัติแห่งความภาคภูมิใจให้แก่ครอบครัวและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชต่อไป


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th