มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

พิธีไหว้ครูช่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ทำบุญและพิธีไหว้ครูช่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 – 11.00 น. ณ บริเวณลานหน้าองค์พระวิษณุกรรม (อาคาร 18) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษารักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมไทย


คำสำคัญ

พิธีไหว้ครูช่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th