มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

เทคโนฯ ร่วมจัดอบรมโครงการพัฒนาครู


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จัดการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครู หลักสูตร DT (Design and technology) พื้นฐานการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยี DT (Design and technology) Create the foundation for innovation and technology รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 30 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีอาจารย์วัสสา รวยรวย อาจารย์ณปภัช จันทร์เมือง อาจารย์เปมิกา แซ่เตียว อาจารย์อนุรักษ์ ตรีเพ็ชร และอาจารย์พัชรินทร์ อินทมาส เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้


คำสำคัญ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโครงการพัฒนาครู


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th