มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2563
วันนี้ (15 ก.ย. 63) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมหอท่อ สำนักงานอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.กัณตภณ หนูทองแก้ว เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2563 โดยมีระเบียบวาระเรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ คือ ประกาศคณะกรรมการสรรหา เรื่อง กรสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิทินการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แบบสมัคร/แบบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และแบบประมวลประวัติและผลงานของผู้ข้ารับกรสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th