มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

TO BE NUMBER ONE ม.ราชภัฏนครฯ คว้ารางวัลประเภทชมรมระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ระดับเงินปีที่ 1 ระดับจังหวัด
ขอแสดงความยินดีกับชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่ได้รับรางวัลประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ที่รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ระดับจังหวัด นำเสนอผลการดำเนินงานชมรม โดย

1. นายกฤษณะ ลัญจกรลิขิตละไม
2.นายณัฐดนัย มาลัยทอง
3.นางสาวภุริชญา ชุมจิตร์
4.นางสาวปริยาภัทร รอดเกลี้ยง
5.นายนฤนาท สระแดง

 


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 [email protected]