มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

แบบฟอร์มประชาพิจารณ์ (ร่าง)ข้อบังคับฯว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการสภาฯผู้ทรงคุณวุฒิ
 ขอเชิญร่วมทำประชาพิจารณ์ (ร่าง)ข้อบังคับฯว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการสภาฯผู้ทรงคุณวุฒิ
พ.ศ. ....

แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอตั้งแต่บัดนี้ - 11 กันยายน 2566 ได้ทาง https://docs.google.com/forms/d/1XngTFun1OAxzUX8ivlwvHz19A5oGj_G6OBduLZTfwYQ/viewform?edit_requested=true
รายการไฟล์แนบ

ชื่อ ขนาดไฟล์
TH-(ร่าง) ข้อบังคับฯ การสรรหากรรมการสภาฯ.pdf92.63 kB ดาวน์โหลด
TH-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ร่าง) ข้อบังคับฯการสรรหากรรมการสภาฯ.pdf797.70 kB ดาวน์โหลด

คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th