มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช จัด “พิธีอัญเชิญตราราชภัฏสัญลักษณ์” ประจำปีการศึกษา 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดย กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัด “พิธีอัญเชิญตราราชภัฏสัญลักษณ์” ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม "ราชภัฏ" และดวงตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ พิธีได้จัดขึ้นในเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดย ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี
พิธีดังกล่าวเริ่มด้วยการเคลื่อนขบวนของคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ตามด้วยขบวนของนักศึกษา และเสลียงอัญเชิญตราราชภัฏสัญลักษณ์ จากนั้นประธานในพิธีได้วางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติเบื้องหน้าพระบรมรูปและดวงตราพระราชลัญจกร ทั้งนี้สิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 คือพิธีรับเข็มราชภัฏสัญลักษณ์ โดยตัวแทนสโมสรนักศึกษาทั้ง 5 คณะ เข้ารับเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกล่าวคำปฏิญานตนเป็นนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2567 โดย อดิเทพ บุญปาน นายกองค์การบริหารนักศึกษา จากนั้นได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

รับชมบันทึกเทปการถ่ายทอดสดได้ทาง https://www.facebook.com/NarkkhabhutParty/videos/1196369078927924
ภาพถ่ายโดย PR NSTRU ทั้งหมดทาง https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100080488211944&set=a.487312313961705


คำสำคัญ

พิธีอัญเชิญตราราชภัฏสัญลักษณ์


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th