มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

คทอ. ประชุมคณะกรรมประจำการคณะ
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมคุณท่อแก้ว สำนักงานอธิการบดี (ชั้น 3) โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ คือ ความก้าวหน้าการทำผลงานทางวิชาการ ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2017 โครงการ/กิจกรรมของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ การปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตวิทยาลัย


คำสำคัญ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th