มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ม.ราชภัฏนครฯ จัดเสวนาวิเคราะห์และแก้ไขปัญหากระบวนผลิตหมอนยางพารา
กิจกรรมวันที่สองของการจัดเสวนาวิเคราะห์และแก้ไขปัญหากระบวนผลิตหมอนยางพารา โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับการยางแห่งประไทย เครือข่ายนวัตกรรมยางพาราและภาคเอกชน หลังจากเมื่อวานนี้ได้มีการเสวนาถึงการแก้ไขกระบวนการผลิตฯ ในวันนี้ (20 ม.ค. ) ทีมคณะผู้ร่วมเสวนาได้ลงพื้นที่จริงเพื่อศึกษาการแก้ไขปัญหากระบวนการผลิตหมอนยางพารา และศึกษาการแก้ปัญหากระบวนการผลิตหมอนยางพาราให้แก่วิสาหกิจชุมชนและกลุ่มผู้ผลิตหมอนยางพารา จำนวน 14 กลุ่ม ณ พื้นที่อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช


คำสำคัญ

หมอนยางพาราคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการยางแห่งประเทศไทย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th