มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ม.ราชภัฏนครฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4
          วันนี้ (11 เม.ย. 61)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุดหอม สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่  4 /2561  โดยมีวาระที่สำคัญ คือ พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) กรอบอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ และสัญญาจ้างของบุคลากร


คำสำคัญ

ม.ราชภัฏนครฯประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th