มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มรภ.นศ. จัดแสดงวิสัยทัศน์คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
                วันนี้ (24 เม.ย. 61)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  อาคาร 18 ชั้น 1  กรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สำหรับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและเข้ามาแสดงวิสัยทัศน์ คือ  ดร.อภิศันย์  ศิริพันธ์ ซึ่งหลังจากการแสดงวิสัยทัศน์ด้วยวาจาเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  อาคาร 18 ชั้น 1

 


คำสำคัญ

วิสัยทัศน์คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th