มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

หน่วยงานความร่วมมือ


     1. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
     2. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
     3. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
     4. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
     5. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
     6. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
     7. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
     8. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
     9. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
     10.มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
     11.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
     12.มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
     13.มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
     14.มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
     15.มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
     16.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
     17.มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
     18.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
     19.มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
     20.มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
     21.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
     22.มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
     23.มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
     24.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
     25.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
     26.มหาวิทยาลัยหอการค้า
คุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th