มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนิติกร จำนวน 2 อัตรา16 ธ.ค. 2022
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ห้องปฏิบัติการวิชาชีพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพร้อมครุภัณฑ์ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง16 ธ.ค. 2022
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ห้องปฏิบัติการวิชาชีพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพร้อมครุภัณฑ์ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16 ธ.ค. 2022
(ร่าง) ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16 ธ.ค. 2022
ผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา15 ธ.ค. 2022
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองการเรียนรู้พลังงานน้ำ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 15 ธ.ค. 2022
(ร่าง) ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารสำคัญ พร้อมเก็บข้อมูลด้วยภาพถ่ายของแผ่นวิเคราะห์ HPTLC ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 15 ธ.ค. 2022
ผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ13 ธ.ค. 2022
ประกาศ ประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการพัฒนาหุ่นยนต์ลำเลียงสินค้า ในงานอุตสาหกรรมแบบอัติโนมัติเพื่อพัฒนาทักษะอุตสาหกรรมดิจิทัล ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด09 ธ.ค. 2022
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)09 ธ.ค. 2022
ผู้มีสิทธิประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป 08 ธ.ค. 2022
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองการเรียนรู้พลังงานน้ำ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด08 ธ.ค. 2022

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนิติกร จำนวน 2 อัตรา16 ธ.ค. 2022
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ห้องปฏิบัติการวิชาชีพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพร้อมครุภัณฑ์ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง16 ธ.ค. 2022
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ห้องปฏิบัติการวิชาชีพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพร้อมครุภัณฑ์ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16 ธ.ค. 2022
(ร่าง) ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16 ธ.ค. 2022
ผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา15 ธ.ค. 2022
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองการเรียนรู้พลังงานน้ำ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 15 ธ.ค. 2022
(ร่าง) ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารสำคัญ พร้อมเก็บข้อมูลด้วยภาพถ่ายของแผ่นวิเคราะห์ HPTLC ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 15 ธ.ค. 2022
ผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ13 ธ.ค. 2022
ประกาศ ประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการพัฒนาหุ่นยนต์ลำเลียงสินค้า ในงานอุตสาหกรรมแบบอัติโนมัติเพื่อพัฒนาทักษะอุตสาหกรรมดิจิทัล ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด09 ธ.ค. 2022
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)09 ธ.ค. 2022
ผู้มีสิทธิประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป 08 ธ.ค. 2022
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองการเรียนรู้พลังงานน้ำ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด08 ธ.ค. 2022

คุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th