มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

การจัดซื้อจัดจ้าง(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช17 เม.ย. 2024
ประกาศเปิดเผยราคากลาง การประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช10 เม.ย. 2024
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อลิฟต์โดยสาร อาคารเรียนอเนกประสงค์และปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)09 เม.ย. 2024
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเรื่องผู้ชนะการประมูลการขายทอดตลาดพัสดุที่เสื่อมสภาพ (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)05 เม.ย. 2024
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนอัจฉริยะและห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด04 เม.ย. 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาหารเพื่อสุขภาพ03 เม.ย. 2024
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการชุดครุภัณฑ์การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ระบบ03 เม.ย. 2024
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารพรหมโยธี ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 รายการ03 เม.ย. 2024
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารพรหมโยธี ชั้น 1 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 รายการ03 เม.ย. 2024
ประกาศแผนทาสีภายนอกอาคาร9อาคาร01 เม.ย. 2024
ประกาศแผนปรับปรุงอาคารการศึกษาพิเศษ01 เม.ย. 2024
ประกาศแผนซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนห้องบรรยาย01 เม.ย. 2024

การจัดซื้อจัดจ้าง(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช17 เม.ย. 2024
ประกาศเปิดเผยราคากลาง การประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช10 เม.ย. 2024
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อลิฟต์โดยสาร อาคารเรียนอเนกประสงค์และปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)09 เม.ย. 2024
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเรื่องผู้ชนะการประมูลการขายทอดตลาดพัสดุที่เสื่อมสภาพ (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)05 เม.ย. 2024
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนอัจฉริยะและห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด04 เม.ย. 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาหารเพื่อสุขภาพ03 เม.ย. 2024
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการชุดครุภัณฑ์การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ระบบ03 เม.ย. 2024
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารพรหมโยธี ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 รายการ03 เม.ย. 2024
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารพรหมโยธี ชั้น 1 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 รายการ03 เม.ย. 2024
ประกาศแผนทาสีภายนอกอาคาร9อาคาร01 เม.ย. 2024
ประกาศแผนปรับปรุงอาคารการศึกษาพิเศษ01 เม.ย. 2024
ประกาศแผนซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนห้องบรรยาย01 เม.ย. 2024

คุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th