มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

การจัดซื้อจัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื่้อครุภัณฑ์เครื่องปั๊มน้ำ จำนวน 8 ตัว29 มี.ค. 2024
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฝึกทักษะการสอนภาษาอังกฤษ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช28 มี.ค. 2024
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช28 มี.ค. 2024
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อลิฟต์โดยสาร อาคารเรียนอเนกประสงค์และปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 เครื่อง28 มี.ค. 2024
(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อลิฟต์โดยสาร อาเรียนอเนกประสงค์และปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 เครื่่อง28 มี.ค. 2024
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่เสื่อมสภาพ (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)27 มี.ค. 2024
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาหารเพื่อสุขภาพ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25 มี.ค. 2024
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด22 มี.ค. 2024
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22 มี.ค. 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 46 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21 มี.ค. 2024
(ร่าง )ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาหารเพื่อสุขภาพ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด19 มี.ค. 2024
ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำสระว่ายน้ำ จำนวน 8 ตัว19 มี.ค. 2024

การจัดซื้อจัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื่้อครุภัณฑ์เครื่องปั๊มน้ำ จำนวน 8 ตัว29 มี.ค. 2024
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฝึกทักษะการสอนภาษาอังกฤษ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช28 มี.ค. 2024
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช28 มี.ค. 2024
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อลิฟต์โดยสาร อาคารเรียนอเนกประสงค์และปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 เครื่อง28 มี.ค. 2024
(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อลิฟต์โดยสาร อาเรียนอเนกประสงค์และปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 เครื่่อง28 มี.ค. 2024
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่เสื่อมสภาพ (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)27 มี.ค. 2024
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาหารเพื่อสุขภาพ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25 มี.ค. 2024
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด22 มี.ค. 2024
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22 มี.ค. 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 46 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21 มี.ค. 2024
(ร่าง )ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาหารเพื่อสุขภาพ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด19 มี.ค. 2024
ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำสระว่ายน้ำ จำนวน 8 ตัว19 มี.ค. 2024

คุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th