Black Ribbon

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University


หน้าแรก

  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สร้างบัณฑิตสมบูรณ์แบบสู่สังคม ประจำปีการศึกษา 2559
  • เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดโครงการ “มหาวิทยาลัยเด็ก”
  • รางวัลวิจัย
  • ราชภัฏมินิมาราธอน 2560
  • ประเมินอาจารย์ 2/2559
news-pic

ข่าวน่าสนใจ

vidio-text-pic วีดีโอ / ถ่ายทอดสด


news-text ประกาศประกวดราคา

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040