Black Ribbon

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University


หน้าแรก

  • ครุศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 9 : ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพสู่มิติใหม่การศึกษาไทย 4.0
  • สำรวจภาวะการมีงานทำสำหรับบัณฑิต ที่เข้ารับปริญญาบัตร ปี พ.ศ. 2560
  • หน่วยวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมแคมป์ Office English Comes Alive #2: R U from NSTRU
  • งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2560 วันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2560
  • TOEIC Test Schedule 2017
news-pic

ข่าวน่าสนใจ

news-textข่าวอบรม / สัมมนา


vidio-text-pic วีดีโอ / ถ่ายทอดสด


news-text ข่าวรับสมัครบุคลากร

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040