มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

หน้าแรก

 • อบรมสื่อใหม่
 • แอฟ town portal
 • ขอเชิญผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เข้าร่วมการประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • ม.ราชภัฏนครฯ ประกาศการสรรหาผู้อำนวยการสสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 • ประกาศเลื่อนการจัดสอบ TOEIC จากเดิมในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นวันที่ 19 พฤษภาคม 2561
 • ต้นแบบอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 • หน้าใหม่สู่หน้าไมค์ ปี 5
 • สำนักวิทยบริการเปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านไอซีทีของนักศึกษา
 • ศูนย์ภาษาเชิญชวนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเล่านิทานเป็นภาษาอังกฤษ
 • ศูนย์ภาษาประกาศ กำหนดการสอบ TOEIC ประจำปีพ.ศ.2561 เมื่อถึงรอบการสอบแต่ละรอบศูนย์ภาษาจะประกาศรับสมัครอีกครั้ง
 • เปิดอบรมพัฒนาตนเองด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคคลทั่วไป

news-text Intranet / ระบบข่าวภายใน


news-text ข่าวรับสมัครบุคลากร


http://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040