Black Ribbon

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University


หน้าแรก

  • เปิดใช้งานระบบแฟ้มข้อมูลบุคลากร E-portfolio
  • ประกาศรับสมัครสอบ TOEIC ครั้งที่ 1/2561
  • ระบบการรับข้อมูลข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (NSTRU PR News)
  • กำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 2560
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แจ้งปิดประตู 3 ในการเข้า – ออก ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
  • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  • ม.ราชภัฏนครฯ ประกาศรับนักศึกษาภาคปกติ ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2561 รอบ Portfolio
  • ลงทะเบียนบัณฑิต 2560
news-pic

ข่าวน่าสนใจ

vidio-text-pic วีดีโอ / ถ่ายทอดสด


news-text ประกาศประกวดราคา

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040