มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

การจัดซื้อจัดจ้างประกาศขายทอดตลาดวัสดุจากการร้ือถอนโดยวิธียื่นซองเสนอราคา15 ก.พ. 2008
ผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารศิลปกรรมศาสตร์ (เฟส 2)12 ก.พ. 2008
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ระบบเลเซอร์ จำนวน 7 เครื่อง (ครั้งที่ 3)10 ก.พ. 2008
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์วิทยบริการ07 ก.พ. 2008
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สวิตชิ่งฮัพ จำนวน 2 รายการ30 ม.ค. 2008
ผลการสอบราคางานจ้างปรับปรุงฝ้าเพดาน, งานไฟฟ้า อาคาร 2529 ม.ค. 2008
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 20 ขุด 18 ม.ค. 2008
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 4 รายการ 14 ม.ค. 2008
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรงระบบงานฝ้าเพดาน งานไฟฟ้า อาคาร 25 (ครั้งที่ 2) 08 ม.ค. 2008
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมและปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการศิลปกรรม (เฟส 2) จำนวน 1 หลัง03 ม.ค. 2008
ร่าง TORและร่างประกาดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมและปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการศิลปกรรม จำนวน 1 หลัง (เฟส 2)22 ธ.ค. 2007
ร่าง TOR และร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมและปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการศิลปกรรม จำนวน 1 หลัง (เฟส2)22 ธ.ค. 2007

การจัดซื้อจัดจ้างประกาศขายทอดตลาดวัสดุจากการร้ือถอนโดยวิธียื่นซองเสนอราคา15 ก.พ. 2008
ผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารศิลปกรรมศาสตร์ (เฟส 2)12 ก.พ. 2008
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ระบบเลเซอร์ จำนวน 7 เครื่อง (ครั้งที่ 3)10 ก.พ. 2008
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์วิทยบริการ07 ก.พ. 2008
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สวิตชิ่งฮัพ จำนวน 2 รายการ30 ม.ค. 2008
ผลการสอบราคางานจ้างปรับปรุงฝ้าเพดาน, งานไฟฟ้า อาคาร 2529 ม.ค. 2008
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 20 ขุด 18 ม.ค. 2008
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 4 รายการ 14 ม.ค. 2008
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรงระบบงานฝ้าเพดาน งานไฟฟ้า อาคาร 25 (ครั้งที่ 2) 08 ม.ค. 2008
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมและปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการศิลปกรรม (เฟส 2) จำนวน 1 หลัง03 ม.ค. 2008
ร่าง TORและร่างประกาดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมและปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการศิลปกรรม จำนวน 1 หลัง (เฟส 2)22 ธ.ค. 2007
ร่าง TOR และร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมและปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการศิลปกรรม จำนวน 1 หลัง (เฟส2)22 ธ.ค. 2007

คุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th