มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

การจัดซื้อจัดจ้างประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องพละอาคารหอสมุดเก่า27 พ.ย. 2007
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงห้องบรรยายรวม จำนวน 1 ชุด12 พ.ย. 2007
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 ชุด05 พ.ย. 2007
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียงห้องประชุม จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)13 ต.ค. 2007
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ จำนวน 2 รายการ05 ก.ย. 2007
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ระบบเคเบิลทีวีและห้องบันทึกเสียง จำนวน 1 ชุด04 ก.ย. 2007
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารศูนย์วิทยบริการ ชั้น 105 ส.ค. 2007
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ03 ส.ค. 2007
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ชุด24 ก.ค. 2007
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบชุดไมค์ในห้องประชุม จำนวน 1 ชุด24 ก.ค. 2007
ประกาศซื้อครุภัณฑ์เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 29 ชุด19 ก.ค. 2007
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 255012 ก.ค. 2007

การจัดซื้อจัดจ้างประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องพละอาคารหอสมุดเก่า27 พ.ย. 2007
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงห้องบรรยายรวม จำนวน 1 ชุด12 พ.ย. 2007
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 ชุด05 พ.ย. 2007
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียงห้องประชุม จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)13 ต.ค. 2007
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ จำนวน 2 รายการ05 ก.ย. 2007
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ระบบเคเบิลทีวีและห้องบันทึกเสียง จำนวน 1 ชุด04 ก.ย. 2007
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารศูนย์วิทยบริการ ชั้น 105 ส.ค. 2007
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ03 ส.ค. 2007
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ชุด24 ก.ค. 2007
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบชุดไมค์ในห้องประชุม จำนวน 1 ชุด24 ก.ค. 2007
ประกาศซื้อครุภัณฑ์เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 29 ชุด19 ก.ค. 2007
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 255012 ก.ค. 2007

คุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th