มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

การจัดซื้อจัดจ้างประกาศร่าง TOR จ้างปรับปรุงต่อเติมศูนย์วัฒนธรรม30 พ.ค. 2007
ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์29 พ.ค. 2007
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการศิลปกรรมและสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ครั้งที่ 3)29 พ.ค. 2007
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ28 พ.ค. 2007
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ21 พ.ค. 2007
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด18 พ.ค. 2007
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ (ครั้งที่ 2)18 พ.ค. 2007
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามเปตอง จำนวน 12 สนาม15 พ.ค. 2007
ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประหยัดเนื้อที่ จำนวน 4 หลัง15 พ.ค. 2007
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียง จำนวน 4 ชุด09 พ.ค. 2007
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี09 พ.ค. 2007
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ 09 พ.ค. 2007

การจัดซื้อจัดจ้างประกาศร่าง TOR จ้างปรับปรุงต่อเติมศูนย์วัฒนธรรม30 พ.ค. 2007
ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์29 พ.ค. 2007
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการศิลปกรรมและสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ครั้งที่ 3)29 พ.ค. 2007
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ28 พ.ค. 2007
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ21 พ.ค. 2007
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด18 พ.ค. 2007
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ (ครั้งที่ 2)18 พ.ค. 2007
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามเปตอง จำนวน 12 สนาม15 พ.ค. 2007
ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประหยัดเนื้อที่ จำนวน 4 หลัง15 พ.ค. 2007
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียง จำนวน 4 ชุด09 พ.ค. 2007
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี09 พ.ค. 2007
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ 09 พ.ค. 2007

คุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th