มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

การจัดซื้อจัดจ้างผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 ชุด16 ก.พ. 2007
ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊วางคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ16 ก.พ. 2007
ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม15 ก.พ. 2007
ประกาศสอบราคาจ้างกั้นห้องด้วยอลูมิเนียม อาคารโรงฝึกงาน 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม08 ก.พ. 2007
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำภายในอาคารเรียน 1108 ก.พ. 2007
ประกาศร่าง TOR จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารเรียน 11 08 ก.พ. 2007
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ02 ก.พ. 2007
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ02 ก.พ. 2007
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้อง 320 พร้อมการติดตั้ง ครั้งที่ 202 ก.พ. 2007
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 ชุด02 ก.พ. 2007
ประกาศสอบราคาซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ02 ก.พ. 2007
จ้างปรับปรุงงานสี,งานฝ้าเพดาน,งานไฟฟ้า อาคารโรงฝึกงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลังใหม่30 พ.ย. 2006

การจัดซื้อจัดจ้างผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 ชุด16 ก.พ. 2007
ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊วางคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ16 ก.พ. 2007
ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม15 ก.พ. 2007
ประกาศสอบราคาจ้างกั้นห้องด้วยอลูมิเนียม อาคารโรงฝึกงาน 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม08 ก.พ. 2007
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำภายในอาคารเรียน 1108 ก.พ. 2007
ประกาศร่าง TOR จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารเรียน 11 08 ก.พ. 2007
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ02 ก.พ. 2007
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ02 ก.พ. 2007
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้อง 320 พร้อมการติดตั้ง ครั้งที่ 202 ก.พ. 2007
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 ชุด02 ก.พ. 2007
ประกาศสอบราคาซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ02 ก.พ. 2007
จ้างปรับปรุงงานสี,งานฝ้าเพดาน,งานไฟฟ้า อาคารโรงฝึกงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลังใหม่30 พ.ย. 2006

คุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th