มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

การจัดซื้อจัดจ้างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เซรามิกส์)02 มี.ค. 2007
ผลการสอบราคาจ้างกั้นห้องด้วยอลูมิเนียม อาคารเรียนฝึกงาน 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม23 ก.พ. 2007
ร่าง TOR จ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เซรามิกส์)22 ก.พ. 2007
ร่าง TOR จ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เซรามิกส์)22 ก.พ. 2007
ประกาศประกวดราคาปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน 11 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์21 ก.พ. 2007
ร่าง TOR จ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการศิลปกรรมและสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์21 ก.พ. 2007
ร่างTOR ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการศิลปกรรมและสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์21 ก.พ. 2007
ร่าง TOR จ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการศิลปกรรมและสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์21 ก.พ. 2007
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการทางไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด20 ก.พ. 2007
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 ชุด20 ก.พ. 2007
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ19 ก.พ. 2007
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง17 ก.พ. 2007

การจัดซื้อจัดจ้างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เซรามิกส์)02 มี.ค. 2007
ผลการสอบราคาจ้างกั้นห้องด้วยอลูมิเนียม อาคารเรียนฝึกงาน 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม23 ก.พ. 2007
ร่าง TOR จ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เซรามิกส์)22 ก.พ. 2007
ร่าง TOR จ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เซรามิกส์)22 ก.พ. 2007
ประกาศประกวดราคาปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน 11 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์21 ก.พ. 2007
ร่าง TOR จ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการศิลปกรรมและสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์21 ก.พ. 2007
ร่างTOR ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการศิลปกรรมและสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์21 ก.พ. 2007
ร่าง TOR จ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการศิลปกรรมและสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์21 ก.พ. 2007
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการทางไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด20 ก.พ. 2007
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 ชุด20 ก.พ. 2007
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ19 ก.พ. 2007
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง17 ก.พ. 2007

คุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th