มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

การจัดซื้อจัดจ้างประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักนักศึกษา 506 พ.ย. 2006
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วหมู่บ้านชนบทและโรงจอดรถยนต์06 พ.ย. 2006
รับสมัรเจ้าหน้าที่ธุรการ01 พ.ย. 2006
ใบสมัครอาจารย์ 30 ต.ค. 2006
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนทางเข้าอาคารโรงฝึกงานหลังใหม่ 28 ต.ค. 2006
ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมคณะครุศาสตร์ 26 ต.ค. 2006
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมชั้นล่างอาคารหอพัก A, B และ C 18 ต.ค. 2006
ผลการสอบราคาซื้อสายใยแก้วนำแสง จำนวน 1,500 เมตร (ครั้งที่ 3) 29 ก.ย. 2006
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบไมค์ห้องประชุด จำนวน 1 ชุด 22 ส.ค. 2006
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 19 ส.ค. 2006
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงกั้นห้องด้วยอลูมิเนียมประกอบกระจก (ครึ้งที่ 2) 07 ส.ค. 2006
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 27 ก.ค. 2006

การจัดซื้อจัดจ้างประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักนักศึกษา 506 พ.ย. 2006
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วหมู่บ้านชนบทและโรงจอดรถยนต์06 พ.ย. 2006
รับสมัรเจ้าหน้าที่ธุรการ01 พ.ย. 2006
ใบสมัครอาจารย์ 30 ต.ค. 2006
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนทางเข้าอาคารโรงฝึกงานหลังใหม่ 28 ต.ค. 2006
ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมคณะครุศาสตร์ 26 ต.ค. 2006
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมชั้นล่างอาคารหอพัก A, B และ C 18 ต.ค. 2006
ผลการสอบราคาซื้อสายใยแก้วนำแสง จำนวน 1,500 เมตร (ครั้งที่ 3) 29 ก.ย. 2006
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบไมค์ห้องประชุด จำนวน 1 ชุด 22 ส.ค. 2006
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 19 ส.ค. 2006
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงกั้นห้องด้วยอลูมิเนียมประกอบกระจก (ครึ้งที่ 2) 07 ส.ค. 2006
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 27 ก.ค. 2006

คุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th